Persoonlijke verhalen

Anne Hiemstra

In 1960 ben ik gaan werken bij het toenmalige Postdistrict Leeuwarden, en wel op het Hoofdpostkantoor als loketmedewerker. In die periode zo tussen 1960/1965 werden wij uitgezonden naar onze “overzeese gebiedsdelen”, de waddeneilanden dus, om daar op de postkantoren te helpen in het vakantieseizoen. Zo werkte ik o.a. op het Postkantoor West-Terschelling (Wtsl). Hier was nog een oude telefooncentrale aanwezig, en moesten we de aangevraagde telefoongesprekken “doorprikken”.

Vanuit het raam van het toenmalige Postkantoor aldaar had je zicht op de Telefooncentrale. Wat mij toen opviel was een lang stuk draad (wat later bleek een antenne te zijn), alsmede enkele andere antennes. Ik vroeg dan aan de medewerkers waarvoor dat diende, maar niemand wist dat. Totdat ik op een bepaald moment regelmatig iemand het telefoongebouw zag binnengaan, maar deze mijnheer bleek daar niet voor vast te werken. Ik heb toen kontakt gezocht met deze persoon, en het bleek iemand van de Radio Controle Dienst te zijn (RCD tegenwoordig AT/RDI). Hij luisterde namelijk de gesprekken af van de schepen op de Noordzee, en hij was daar ook namens Scheveningen Radio vertelde hij. Er werd zelfs ingebroken in de gesprekken tussen bijv. vissers als er onheuse taal werd gebruikt. Ook hield hij een logboek bij waarin hij e.e.a. noteerde, zoals (roep)naam schip, datum, tijd, en frequentie. Hij had de beschikking over mooie grote ontvangers/zenders.

Prachtig vond ik dat, dat je zomaar via een draad kon praten met schepen op zee. Je begrijpt het al, hier heeft mijn radio-virus toegeslagen. Menig vrij uurtje was ik op de luisterpost, want zo werd dat genoemd, aanwezig en kreeg er niet genoeg van. Ook boven in het oude Postkantoor van Holwerd was een dergelijke luisterpost ingericht. Voorzover ik weet was er in het Zeeuwse ook nog een.

Via die mijnheer van de luisterpost op Terschelling ben ik toen in het bezit gekomen van een oude scheepsontvanger van Radio Holland. Het zendgedeelte was er uit gehaald, zodat ik alleen kon luisteren thuis met een stuk langdraad eraan, en wel op de bekende frequenties van PCH. Waren op de schaalverdeling van de radio met een rood streepje gemarkeerd, dus gemakkelijk terug te vinden. Ook luisterde ik o.a. naar Ostende Radio, Norddeich Radio e.d.

O.a. met Kerst- en Oud en Nieuw werden er vele SLT’s (Ship Letter Telegram) aangeboden aan het loket op het Postkantoor. Deze SLT’s werden of rechtstreeks of via 009 naar Scheveningen Radio doorgegeven. ‘s-Avonds thuis hoorde ik vaak de door mij aangenomen SLT’s voor de verschillende bemanningsleden van schepen die dan door Scheveningen Radio werden verzonden. Schitterend vond ik dat.

Om wat op de hoogte te blijven van de communicatie tussen PCH en de schepen heb ik het Handboek Radio Scheepsofficier aangeschaft. Begin jaren 80 was ik veiligheidsambtenaar, en ben met de veiligheidsambtenaar van het toenmalige Postdistrict Haarlem wel eens boven het Postkantoor IJmuiden geweest om eens te kijken hoe men werkte daar bij Scheveningen Radio.

Menig uurtje heeft dit luisterplezier gegeven, maar helaas is PCH nu silent key.

Anne Hiemstra (PH0AH).