Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Met dank aan

Peter M. Denters (manager documentatie & informatie Station 12)
Dr. G. Hogesteeger (bedrijfshistoricus)
Janny Kok (journalist)
Henk Spuls (tot 1 januari 1999 Hoofd Operationele Dienst Scheveningen Radio)
Drs. Astrid van der Werf (journalist/historicus)

De overige mensen die aan dit boek hebben meegewerkt:
Rob Beukema
Marten Boorsma
Ton Dorreboom
Piet Elskamp
KPN/Station 12 communications & public relations
Station 12 afdeling Communicatie
Jan van Geel
Ad van der Graaff
Wim Helwig
Dr. G. Hogesteeger
Jan van ’t Hoff
Mijke Hoogeslag
Rein Huijsman
Ans Jacké
Martin Krijnen
Fred Lenderink

Foto’s:
Charles van der Mee
Het Nederlands PTT Museum
Ton Meesters
Scheveningen Radio/PCH en Station 12
Willem Meijer
Privé verzamelingen (oud) medewerkers Scheveningen Radio
Hans Nederstigt
Cees de Niet
Astrid Oldenburg
Jan T. Post
Arjan Karssen, Haarlem
Marjan Ellen van der Plas
Peter Raadsen
Leni van Scherpenzeel
Klaas van Slooten
Jeroen Alberts, Amsterdam
Frits Schwing
Rie Uytendaal
Corrie Verton
GPB, Leiderdorp
Lenie Zijlstra-Vermaat
Theo van der Wiele

Druk en bindwerk:
Michel de Waal Drukkerij van Soest, Amsterdam
Cissy van der Zijden

Oplage 1300