Geschiedenis Technische dienst Scheveningen Radio PCH

Locatie Merwedestraat

Weer verhuizen

In de jaren 60 wil Rijkswaterstaat het Sluiseiland weer leeg hebben. De directie van PCH is blij met de gedwongen verhuizing. Wie een bezoek heeft gebracht aan het gebouw begrijpt dat wel. Het kuststation barst uit zijn jasje. Door de toename van de bedieningsapparatuur zitten de personeelsleden bij elkaar op schoot.
Het oude huis van PCH, hoe romantisch ook gelegen op het Tweede Sluiseiland, is te klein geworden. Nieuw bouw dus, met het oog op de toekomst.
De vraag is natuurlijk waar moet de nieuwe locatie komen. Na bestudering van de mogelijkheden blijft over: station met antennes naar Petten of zonder antennes naar het centrum van IJmuiden. De keuze valt met een beetje geluk uiteindelijk op IJmuiden en de eerste schop gaat in 1966 de grond in.

Imposant gebouw

Het wordt een imposant gebouw van zes verdiepingen, waarvan parterre/entresol gebruikt worden door de Post en voor de gemeente zijn de eerste twee etages. De bovenste vier etages zijn echter in zijn geheel van Scheveningen Radio; totale vloeroppervlak: c.a. 2500 m2. Van boven naar beneden zijn daar: op de zesde etage, met een fraai uitzicht op de duinen, de kantine en de recreatiezaal. Op de vijfde bevinden zich de moderne uitgeruste cursuslokalen; ook de afdeling verkeersafrekening vindt hier een ruimere plek dan voorheen.

Operationele afdeling

Op de vierde verdieping is de operationele dienst gehuisvest. Daar staan de bedientafels voor Radiotelegrafie (17), die voor radiotelefonisch verkeer op de korte- en middengolf (15), de tien posities voor de marifoon en de zeven TOR-tafels. De afdeling landlijn (Telex) beslaat een aparte zaal.

Technische afdeling

De derde etage is puur technisch: hoog- en laagfrequent transmissie- en schakelapparatuur, kortom alles dat nodig is om PCH te laten functioneren als knooppunt te functioneren voor het uitgaande en binnenkomende verkeer; natuurlijk is hier ook de Technische Dienst gehuisvest. In de kelder vinden we tenslotte een noodstroom aggregaat.

Unieke oplossing

Zoals gezegd heeft PCH de antennes niet meer voor de deur staan. Ze staan nu opgesteld in Nederhorst-Den Berg. Voor de overdracht van de signalen naar IJmuiden is een uniek procédé bedacht, waarbij de antennesignalen gecomprimeerd worden en daarna per straalverbinding (met een tussenstop in Haarlem) naar IJmuiden worden overgebracht. Voor deze antennesignalen staat boven op het dak een grote hoornparabool.

Computer

In april 1972 krijgt PCH zijn eerste computer, die belooft te zorgen voor een hoog tempo in de verkeersafwikkeling. Het is een PDP8 van Digital. Alle roepletters van schepen waar telegrammen of gesprekken voor zijn kunnen erin bewaard worden. Als een schip zich meldt hoeven de roepletters maar in het systeem ingevoerd te worden en automatisch verschijnt de code ‘QRU’ (geen verkeer), QTC (telegram), GX (gesprek) of ZL (zwarte lijst) op het informatie kastje. Het telegram of gepreksaanvraag komt vervolgens per lopende band naar de bedientafel. Ook de verkeerslijst is gemakkelijk samen te stellen.

Zendermatrix

Een tweede grote computer, die binnenkomt in 1979 is de zendermatrix. Alle zenders, die Scheveningen Radio in Scheveningen, Kootwijk, Wijk aan Zee en Nes tot zijn beschikking heeft zitten er op aangesloten. De operator toetst op zijn bedienplaats simpel de uitzendfrequentie in en de automaat zoekt de zender op en stemt hem af. Als de zender gereed is wordt deze automatisch doorgeschakeld naar de bedientafel.

Verkeersaanbod bepaalt groei

Scheveningen Radio blijft uitdijen. De groei wordt bepaald door het verkeersaanbod, waardoor de organisatie van Scheveningen Radio uiteindelijk (eind jaren 70) ruim 320 mensen in dienst heeft. Dan begint de techniek PCH in te halen. De komst van de TOR is al een voorbode van de nieuwe communicatie. Steeds meer klanten in de zeescheepvaart verlaten de conventionele maritieme communicatie en zelfs binnenvaartschepen en jachten beginnen over te stappen op autotelefoon. De weerslag daarvan is te merken in de omzet van Scheveningen Radio.

TABEL VERKEER
Aantal radio telegrammen Aantal radio telefoongesprekken
1958 308.000
1959 305.000
1960 320.000
1961 312.000
1962 316.000
1963 311.000
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Noodverkeer naar Kustwacht

Overdracht van nood-, spoed-, en veiligheidstaken.
In 1983 raast een grote storm over Nederland. Op het IJsselmeer raken veel schepen in de problemen. Voor de overheid is dit de directe aanleiding om na te denken over de vraag of het noodverkeer niet bij een andere dienst ondergebracht moet worden. Uiteindelijk leidt het in 1989 tot de oprichting van de Kustwacht, die in hetzelfde gebouw als PCH gevestigd wordt. Voor veel PCH’ers betekent het dat het hart uit de organisatie wordt gesneden.

DE TD: DE VRIJBUITERS VAN PCH

Nog éénmaal een technisch hoogstandje.
Ze hebben het al vaak gedaan, de mannen van de Technische Dienst van PCH. Of het gaat om een uit oude onderdelen opgebouwde zender na de oorlog, de verschillende verhuizingen zonder onderbreking of een nieuwe bedientafel voor al weer een nieuwe verkeerssoort. Technische hoogstandjes zijn voor ‘de vrijbuiters van Scheveningen Radio’ niet vreemd.

Laatste opdracht
De vaak op de achtergrond opererende Technische Dienst van PCH doet nog eenmaal van zich spreken. De opdracht is het verkeer van de kortegolf, middengolf en marifonie, dat voorheen via aparte bedientafels gevoerd wordt, efficiënt onder te brengen in één tafel. Het wordt de Combitafel, waarop de traditionele schakelaars en drukknoppen zijn vervangen door touch-screen beeldschermen. De tafel blijft tot het eind van PCH in dienst en geniet de twijfelachtige eer om door de nachtelijke herhalingen van het NOS JOURNAAL het langst van alle PCH bedientafels in beeld te zijn geweest.