Tonen 4 resultaat en)
Geschiedenis Technische dienst Scheveningen Radio PCH

Locatie Merwedestraat

Weer verhuizen In de jaren 60 wil Rijkswaterstaat het Sluiseiland weer leeg hebben. De directie van PCH is blij met de gedwongen verhuizing. Wie een bezoek heeft gebracht aan het gebouw begrijpt dat wel. Het kuststation barst uit zijn jasje. Door de toename van de bedieningsapparatuur zitten de personeelsleden bij elkaar op schoot.Het oude huis …

Geschiedenis Technische dienst Scheveningen Radio PCH

Locatie Tweede Sluiseiland

Dat het eerste officiële gebouw voor Scheveningen Radio in IJmuiden nooit in de Velserbroekpolder is gekomen kwam door de projectering van een bovengrondse 150 KV verbinding vanuit Velsen naar Den Haag. Een onwenselijke situatie voor een ontvangststation, die de directeur Van Geel, bij gebrek aan een andere snel aan te kopen storingvrije locatie, bijna noopte …

Geschiedenis Technische dienst Scheveningen Radio PCH

Locatie Houtmanstraat

In de beginjaren van Scheveningen Radio bevonden zender en ontvanger zich op dezelfde locatie. In 1926 kwam daar verandering in. Er kwamen meer zenders en ontvangers en het gelijktijdig gebruik daarvan gaf problemen. De oplossing was de verplaatsing van de ontvangers naar IJmuiden. De zenders bleven in Scheveningen en werden op afstand bediend. Pioniers eigen …

Geschiedenis Technische dienst Scheveningen Radio PCH

Locatie Scheveningen

Post- en Telegraafdienst De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, dat, met ingang van 19 dezer, te Scheveningen nabij de Visschershaven een bij-telegraafkantoor, aangeduid met den naam Scheveningen-Haven (verkort Sch) wordt gevestigd, hetwelk op werkdagen geopend zal zijn voor het aanbieden van telegrammen van 8 u. 40m. vm. tot 4.00 nm.In dit bij-kantoor wordt, …