Tonen 16 resultaat en)
Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

De verschillende diensten binnen PCH

Scheveningen Radio is altijd een relatief kleine dienst gebleven, die zich mocht verheugen in een wisselende belangstelling van ‘moeder PTT’, het latere KPN. Die zag het kuststation als een vreemde – en dure – eend in de bijt. De Operationele Dienst, de kerntaak en haar charmes Wie aan PCH denkt, zal allereerst denken aan de …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Bedrijfsvoering

Het beste kuststation ter wereld Na de Tweede Wereldoorlog genoot Scheveningen Radio weinig bekendheid in het land. Vooral in de provincie en in de kleinere plaatsen die niets met scheepvaart te doen hadden, waren de letters PCH nietszeggend. De toenmalige directeur Van Geel zag het als een van zijn belangrijkste taken om dat te verbeteren. …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Het kuststation: één grote familie

Eén blik was voldoende In nood leer je je vrienden kennen, luidt het spreekwoord. Dat slaat zeker op de medewerkers van Scheveningen Radio die soms onder de meest extreme omstandigheden hun werk hebben moeten doen; zeker in noodsituaties als de stormramp in 1953 en die in 1983, toen door plotseling opkomend noodweer “alles plat lag …

Gedenkboek Het Wakend Oor

Van PCH naar Station 12

De bakermat van Station 12 In Den Haag wordt nog wel eens met verbazing gekeken naar en gepraat over het PCH-clubje in IJmuiden. Station 12 is heel anders dan het oude kuststation. Satellietcommunicatie is nu eenmaal een ander verhaal dan het seinen met morse of het handmatig doorverbinden van gesprekken. De romantiek is er af. …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Met dank aan

Peter M. Denters (manager documentatie & informatie Station 12) Dr. G. Hogesteeger (bedrijfshistoricus) Janny Kok (journalist) Henk Spuls (tot 1 januari 1999 Hoofd Operationele Dienst Scheveningen Radio) Drs. Astrid van der Werf (journalist/historicus) De overige mensen die aan dit boek hebben meegewerkt: Rob Beukema Marten Boorsma Ton Dorreboom Piet Elskamp KPN/Station 12 communications & public …