Tonen 21 resultaat en)
Geschiedenis

Een zilveren jubileum (1904-1929)

EEN ZILVEREN JUBILEUMSCHEVENINGENRADIO19 DECEMBER 1904-1929 De onderstaande teksten zijn gecorrigeerd met Chat AI, naar een taalgebruik dat meer bij de huidige tijd past (bijna 100 jaar later). De originele teksten zijn altijd nog te lezen in de afbeeldingen van het gedenkboek uit 1929, helemaal onderaan op deze pagina. Op 19 oktober is het 25 jaar …

Geschiedenis Technische dienst Scheveningen Radio PCH

Locatie Merwedestraat

Weer verhuizen In de jaren 60 wil Rijkswaterstaat het Sluiseiland weer leeg hebben. De directie van PCH is blij met de gedwongen verhuizing. Wie een bezoek heeft gebracht aan het gebouw begrijpt dat wel. Het kuststation barst uit zijn jasje. Door de toename van de bedieningsapparatuur zitten de personeelsleden bij elkaar op schoot.Het oude huis …

Geschiedenis Technische dienst Scheveningen Radio PCH

Locatie Tweede Sluiseiland

Dat het eerste officiële gebouw voor Scheveningen Radio in IJmuiden nooit in de Velserbroekpolder is gekomen kwam door de projectering van een bovengrondse 150 KV verbinding vanuit Velsen naar Den Haag. Een onwenselijke situatie voor een ontvangststation, die de directeur Van Geel, bij gebrek aan een andere snel aan te kopen storingvrije locatie, bijna noopte …

Geschiedenis Technische dienst Scheveningen Radio PCH

Locatie Houtmanstraat

In de beginjaren van Scheveningen Radio bevonden zender en ontvanger zich op dezelfde locatie. In 1926 kwam daar verandering in. Er kwamen meer zenders en ontvangers en het gelijktijdig gebruik daarvan gaf problemen. De oplossing was de verplaatsing van de ontvangers naar IJmuiden. De zenders bleven in Scheveningen en werden op afstand bediend. Pioniers eigen …

Geschiedenis Technische dienst Scheveningen Radio PCH

Locatie Scheveningen

Post- en Telegraafdienst De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, dat, met ingang van 19 dezer, te Scheveningen nabij de Visschershaven een bij-telegraafkantoor, aangeduid met den naam Scheveningen-Haven (verkort Sch) wordt gevestigd, hetwelk op werkdagen geopend zal zijn voor het aanbieden van telegrammen van 8 u. 40m. vm. tot 4.00 nm.In dit bij-kantoor wordt, …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Het Wakend Oor

Het Wakend Oor – Een eeuw Scheveningen Radio – 1904-1998 De inhoud van dit boek omspant een periode van bijna honderd jaar. Het eindigt met de sluiting van het Nederlandse kuststation Scheveningen Radio PCH op 31 december 1998. Op die datum is het op drie weken na een eeuw geleden dat de Nederlandse regering een …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Een onbekend station met krachtige seinen (tot 1905)

Marconi In 1895 deed Guglielmo Marconi zijn eerste proeven met draadloze telegrafie. Daarbij slaagde hij erin een afstand van enige honderden meters te overbruggen. De gebruikte zendapparatuur zond korte of zelfs ultrakorte golven uit. Die waren namelijk gemakkelijk op te wekken met de vonkenbrug zoals die ook door Heinrich Hertz was gebruikt bij zijn experimenten …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Een onverflauwd streven (1905-1926)

Een kantoor zonder instellingsbeschikking! In de brief van november had de PTT aan de reders gevraagd wanneer zij hun schepen met een zend- en ontvanginstallatie wilden uitrusten en of zij eventueel bereid waren mee te doen met proefnemingen, waarbij de PTT voor de apparatuur zou zorgen. Alleen de Maatschappij Zeeland, die een vaste dienst tussen …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Tussen duin en plein (1926-1940)

Scheveningen Radio De opening van het nieuwe kuststation te IJmuiden betekende een forse uitbreiding van de capaciteit van de zend- en ontvanginstallatie. Het kustverkeer hoefde nu immers niet langer te worden onderbroken voor verkeer over grote afstanden. Dat was belangrijk, want de naweeën van de Engelse kolenstaking brachten nog steeds extra veel kustverkeer met zich …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Küstenfunkstelle Scheveningen (1940-1945)

Op last van hoger hand Op 10 mei 1940 werd Nederland actief betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Dit hield voor Scheveningen Radio de noodzaak in dat alle Nederlandse schepen met een radio-installatie aan boord daarvan in kennis moesten worden gesteld. Het post- en telegraafkantoor, het station in de polder en de zenders in Scheveningen kregen …