Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Een onverflauwd streven (1905-1926)

Een kantoor zonder instellingsbeschikking! In de brief van november had de PTT aan de reders gevraagd wanneer zij hun schepen met een zend- en ontvanginstallatie wilden uitrusten en of zij eventueel bereid waren mee te doen met proefnemingen, waarbij de PTT voor de apparatuur zou zorgen. Alleen de Maatschappij Zeeland, die een vaste dienst tussen …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Tussen duin en plein (1926-1940)

Scheveningen Radio De opening van het nieuwe kuststation te IJmuiden betekende een forse uitbreiding van de capaciteit van de zend- en ontvanginstallatie. Het kustverkeer hoefde nu immers niet langer te worden onderbroken voor verkeer over grote afstanden. Dat was belangrijk, want de naweeën van de Engelse kolenstaking brachten nog steeds extra veel kustverkeer met zich …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Het eerste signaal

Wij zwierven door de duisternisop somber zwarte schepen,waar wij, in diepste kommernis,ons werk zo goed begrepen.Wij waakten door een rauwe hel,waar schimmen rond ons vlogen;de haat weerspiegelde zich felin bloeddoorlopen ogen.Wij vochten tegen ’t monsterdom,in grenzeloos verbazen,dat ’n wereld zo verworden kontot wezenloze dwazen.Wij zagen bloed in elk gebaar,het stroomde langs de straten,en stonden aan …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Van Geel als basis

Zijn onstuimige activiteit Het mogelijke logo van Scheveningen Radio had gerust de kleur geel kunnen hebben als eerbetoon aan de eigenzinnige directeur C. van Geel. Deze man legde de naoorlogse basis voor het kuststation, bewaakte de kwaliteit van de dienstverlening, voerde op zijn eigen wijze het personeelsbeleid en bepaalde de huisvesting van het kuststation. In …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Baken bij rampen

Een heksenketel “Je kunt geen pasklaar recept maken voor noodgevallen.” Deze eenvoudige wijsheid komt van ‘voordeurjongen’ Willem Meijer, die net als zijn tijdgenoten bij Scheveningen Radio weet dat bij noodsituaties improviseren en vertrouwen op je collega’s het parool is. Ze deden die ervaring niet alleen op bij bekende calamiteiten als de stormramp op 1 februari …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Bedrijfsvoering

Het beste kuststation ter wereld Na de Tweede Wereldoorlog genoot Scheveningen Radio weinig bekendheid in het land. Vooral in de provincie en in de kleinere plaatsen die niets met scheepvaart te doen hadden, waren de letters PCH nietszeggend. De toenmalige directeur Van Geel zag het als een van zijn belangrijkste taken om dat te verbeteren. …