Alle berichten van

Marlou Remeeus

Tonen 34 resultaat en)
Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Het kuststation: één grote familie

Eén blik was voldoende In nood leer je je vrienden kennen, luidt het spreekwoord. Dat slaat zeker op de medewerkers van Scheveningen Radio die soms onder de meest extreme omstandigheden hun werk hebben moeten doen; zeker in noodsituaties als de stormramp in 1953 en die in 1983, toen door plotseling opkomend noodweer “alles plat lag …

Gedenkboek Het Wakend Oor

Van PCH naar Station 12

De bakermat van Station 12 In Den Haag wordt nog wel eens met verbazing gekeken naar en gepraat over het PCH-clubje in IJmuiden. Station 12 is heel anders dan het oude kuststation. Satellietcommunicatie is nu eenmaal een ander verhaal dan het seinen met morse of het handmatig doorverbinden van gesprekken. De romantiek is er af. …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Met dank aan

Peter M. Denters (manager documentatie & informatie Station 12) Dr. G. Hogesteeger (bedrijfshistoricus) Janny Kok (journalist) Henk Spuls (tot 1 januari 1999 Hoofd Operationele Dienst Scheveningen Radio) Drs. Astrid van der Werf (journalist/historicus) De overige mensen die aan dit boek hebben meegewerkt: Rob Beukema Marten Boorsma Ton Dorreboom Piet Elskamp KPN/Station 12 communications & public …

Persoonlijke verhalen

Jan Fernhout

Toen ik 12 was had ik nog geen idee dat ik marconist zou worden, alhoewel de uitslag van een psychologische test over beroepskeuze direct wees naar dit beroep. Het team van prof. Waterink trof een schot in de roos. Alleen wist ik dat niet; de uitslag werd door mijn ouders pas verteld toen ik naar …

Persoonlijke verhalen

Anne Hiemstra

In 1960 ben ik gaan werken bij het toenmalige Postdistrict Leeuwarden, en wel op het Hoofdpostkantoor als loketmedewerker. In die periode zo tussen 1960/1965 werden wij uitgezonden naar onze “overzeese gebiedsdelen”, de waddeneilanden dus, om daar op de postkantoren te helpen in het vakantieseizoen. Zo werkte ik o.a. op het Postkantoor West-Terschelling (Wtsl). Hier was …

Persoonlijke verhalen

Frans de Vries

Bij het zien van de verschrikkelijke beelden op het eiland Haïti in het Caraïbisch gebied als gevolg van een aardbeving, kwamen bij mij herinneringen naar boven uit mijn koopvaardijtijd. In 1948 kwam ik namelijk met het m/s Oberon voor het eerst op dit eiland om in Port-au-Prince lading te lossen. Echter ter inleiding allereerst het …

Persoonlijke verhalen

Hans Remeeus

Definitief einde van een tijdperk… Door: Hans Remeeus, PA1HR Foto’s: Dick Klijn, Martin Krijnen, Hans Remeeus Dit artikel is gepubliceerd in Electron, verenigingsorgaan van de VERON (Vereniging van Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) van februari 2009. Een stukje geschiedenisOp 19 december 1904 werd, nabij de vissershaven in Scheveningen, een bij-kantoor van de telegraafdienst geopend. Hier …

Persoonlijke verhalen

Hans Polak

Hans Polak werkte van 1956 tot 1 april 1960 bij PCH. Daarvoor had hij gevaren in dienst van Radio Holland. Na PCH werd hij in 1960 vertegenwoordiger van de Uitgeverij Spruijt, Van Mantgem & De Does B.V. in Leiden. In 1966 werd hij daar directeur. Gaf technische schoolboeken en medische boeken uit. Van 1964 tot …

Persoonlijke verhalen

Peter van Oorschot

Ergens in februari 1971 was ik één van de G-groepers die “mocht” helpen met de verhuizing van het Sluiseiland naar het nieuwe gebouw aan het Marktplein. Januari 1989 werd ik gedetacheerd bij de Kustwacht als zogenaamde NSV’er. De man of vrouw die het Nood-, spoed- en veiligheids radio verkeer voor zijn of haar rekening nam. …

Persoonlijke verhalen

Louis Holleman

In 1965 ging ik naar de RH school in Rotterdam aan de Eekhoutstraat. 17 jaar oud, ik moest nog leren wat leren betekende. Direkteur Van Schaijk van de school maakte ons duidelijk dat er maar 1 beroep was, te weten Radio-Officier ter Koopvaardij. Als je dat niet zag zitten kon je altijd nog railsenpoetser bij …