Alle berichten van

Marlou Remeeus

Tonen 34 resultaat en)
Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Tussen duin en plein (1926-1940)

Scheveningen Radio De opening van het nieuwe kuststation te IJmuiden betekende een forse uitbreiding van de capaciteit van de zend- en ontvanginstallatie. Het kustverkeer hoefde nu immers niet langer te worden onderbroken voor verkeer over grote afstanden. Dat was belangrijk, want de naweeën van de Engelse kolenstaking brachten nog steeds extra veel kustverkeer met zich …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Küstenfunkstelle Scheveningen (1940-1945)

Op last van hoger hand Op 10 mei 1940 werd Nederland actief betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Dit hield voor Scheveningen Radio de noodzaak in dat alle Nederlandse schepen met een radio-installatie aan boord daarvan in kennis moesten worden gesteld. Het post- en telegraafkantoor, het station in de polder en de zenders in Scheveningen kregen …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

A small country with a loud voice (1945-1971)

Net voor de inval van de Duitsers maakten veel schepen in de Nederlandse havens zich nog snel uit de voeten. Bemanningsleden die op verlof waren werd opgeroepen om uit te varen voordat de bezetter zou arriveren. Voor de bemanning van Nederlandse koopvaardij- en Marine-schepen werd vijf jaar lang abrupt het contact met thuis verbroken. Nederlandse …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Het eerste signaal

Wij zwierven door de duisternisop somber zwarte schepen,waar wij, in diepste kommernis,ons werk zo goed begrepen.Wij waakten door een rauwe hel,waar schimmen rond ons vlogen;de haat weerspiegelde zich felin bloeddoorlopen ogen.Wij vochten tegen ’t monsterdom,in grenzeloos verbazen,dat ’n wereld zo verworden kontot wezenloze dwazen.Wij zagen bloed in elk gebaar,het stroomde langs de straten,en stonden aan …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Het modernste kuststation ter wereld (1971-1998)

In de jaren ’60 wilde Rijkswaterstaat het sluiseiland weer leeg hebben in verband met plannen voor uitbreiding van het sluizencomplex. Hoewel dit uiteindelijk niet doorging, was de directie wel blij met deze noodzakelijke verhuizing. Wie een bezoek had gebracht aan het gebouw begreep dat wel. Het kuststation barstte uit zijn jasje. Door de toename van …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Van Geel als basis

Zijn onstuimige activiteit Het mogelijke logo van Scheveningen Radio had gerust de kleur geel kunnen hebben als eerbetoon aan de eigenzinnige directeur C. van Geel. Deze man legde de naoorlogse basis voor het kuststation, bewaakte de kwaliteit van de dienstverlening, voerde op zijn eigen wijze het personeelsbeleid en bepaalde de huisvesting van het kuststation. In …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Baken bij rampen

Een heksenketel “Je kunt geen pasklaar recept maken voor noodgevallen.” Deze eenvoudige wijsheid komt van ‘voordeurjongen’ Willem Meijer, die net als zijn tijdgenoten bij Scheveningen Radio weet dat bij noodsituaties improviseren en vertrouwen op je collega’s het parool is. Ze deden die ervaring niet alleen op bij bekende calamiteiten als de stormramp op 1 februari …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

Bedrijfsvoering

Het beste kuststation ter wereld Na de Tweede Wereldoorlog genoot Scheveningen Radio weinig bekendheid in het land. Vooral in de provincie en in de kleinere plaatsen die niets met scheepvaart te doen hadden, waren de letters PCH nietszeggend. De toenmalige directeur Van Geel zag het als een van zijn belangrijkste taken om dat te verbeteren. …

Gedenkboek Het Wakend Oor Geschiedenis

De verschillende diensten binnen PCH

Scheveningen Radio is altijd een relatief kleine dienst gebleven, die zich mocht verheugen in een wisselende belangstelling van ‘moeder PTT’, het latere KPN. Die zag het kuststation als een vreemde – en dure – eend in de bijt. De Operationele Dienst, de kerntaak en haar charmes Wie aan PCH denkt, zal allereerst denken aan de …