Welkom op de website van Scheveningen Radio PCH!

Michael Meeuwesen, Marlou en Hans Remeeus verzorgen en beheren deze website.

Je kunt ons helpen door je persoonlijke verhaal met herinneringen aan Scheveningen Radio naar ons toe te zenden. Ook foto’s zijn van harte welkom!

Er rusten auteursrechten op de teksten, foto’s en andere afbeeldingen van deze website.

Voor de teksten geldt dat eigen gebruik (inclusief kopiëren) van de informatie is toegestaan. Onder voorwaarde dat de bron vermeld wordt mag uit teksten geciteerd, of (grote delen uit) teksten gebruikt worden.

Foto’s en andere afbeeldingen op deze website mogen niet gebruikt worden, ook niet voor eigen gebruik.

Verschil tussen auteursrecht en portretrecht

  • Het auteursrecht is het recht van de maker van een werk. Dit handelt dus over het recht op de creativiteit. Het auteursrecht gaat bij overlijden van de maker, over naar de nabestaanden.
  • Het portretrecht is het recht van de persoon die herkenbaar in een video of op een foto te zien is. Het portretrecht vervalt bij het overlijden van de persoon in kwestie.

Publicatie van overleden personen
Gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens (bron: Autoriteit Persoonsgegevens).
Bij een overleden persoon geldt de privacywet niet meer. Daarom mogen namen en informatie over deze personen zonder nadere toestemming, of een belangenafweging gepubliceerd worden. Alleen als de publicatie óók de privacy raakt van nog levende personen (bijvoorbeeld de kinderen of kleinkinderen), kan alsnog toestemming noodzakelijk zijn.

De eigenaars en beheerders van de website Scheveningenradio.nl
Juni 2023